Start Om TorvForsk Fakta Nyhetsarkiv Projekt Rapporter & dokument Stipendium Kontakt

Stiftelsen Svensk Torvforskning

TorvForsks mål är att öka kunskapen om torv och torvmarker och att initiera, planera, genomföra och utvärdera forskning och utvecklingsinsater av betydelse för användning och bevarande av torvmarker.

TorvForsk – Stiftelsen Svensk Torvforskning är en allmännyttig forskningsstiftelse som bildades 1983 av representanter för torvnäringen.

IPS-new-logo-full-colour.jpg

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peat Society.

    

Svensk-torv-RGB.jpg

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.

 

Tidningen Svensk Torv nr 2/2012

På Svensk Torvs hemsida kan du ladda ner och läsa senaste och tidigare nummer av vår tidning Svensk Torv.

   

Rapport-nr-19-Pyrolys_170608-1.jpgSvensk Torv har en redaktionell sida i tidningen Viola där vi bevakar torvens betydelse inom odlingssektorn.

    

FB-f-Logo__blue_50.png

Vi finns även på Facebook med nyheter, bilder och information.

   

Rapport-nr-19-Pyrolys_170608-1.jpgLadda ner 
klimatrapporten: 

Emissioner av växthusgaser från brukad torvmark i areella näringar.

  

   

Rapport-nr-19-Pyrolys_170608-1.jpgLadda ner populär-vetenskaplig sammanfattning av klimatrapporten.

  

   

folder-A5_170627_klar-1.jpg

Ladda ner vår  lilla informationsfolder om Branschföreningen Svensk Torv och torvens olika användningsområden samt efterbehandlade torvtäkter.

      

  
Företaget / Namn
Telefon*
 

Konferens om klimatvänligt jordbruk på organogena jordar

2018-01-11

Det finns ett stort intresse bland världens forskare att diskutera hur torvjordar kan odlas samtidigt som växthusgasutsläppen minskas.

IPS årsmöte samlade världens torvforskare i Skottland

2018-01-10

Varje år anordnar International Peatland Society, IPS, en årlig konferens om torv på olika platser i världen. I år ägde konventionen - Responsible Management of Peatlands - rum i Aberdeen i Skottland den 28 till 31 maj.

Stipendium att söka för unga forskare och torvarbetare

2018-01-08

IPS utlyser ett stipendium för unga torvforskare och torvarbetare, i vid bemärkelse. Dessa kan ansöka om bidrag från Allan Robertson Grants 2018 senast den 31 januari.

Det finns åtta bidrag på 500 Euro vardera tillgängliga.

Strötorv ger djuren bättre miljö

2018-01-08

Torv till djuren innebär många fördelar, allt från renare luft och djur till enklare hantering. Ytterligare en fördel är att torven kan återanvändas som gödsel till gårdens åkrar vilket förbättrat skördarna. Det berättar bröderna Magnus och Per Johansson som har mjölk- och köttgården Skrämsta.

Nytt projekt om torvproduktion och markanvändning

2017-12-18

SLU inbjuder torvproducenter att delta i en ny forskningsstudie om torvproduktion och markanvändning.

Skogen – tema på Höstmötet i Örnsköldsvik

2017-12-17

Höstmötet i Örnsköldsvik hade skogen som tema. Deltagarna fick se exempel på vad som kan utvecklas av skogen såsom fiskmat och kläder och veta mer om klimatbokslut för energitorv. De 30 deltagarna fick också träffas och prata om torv - ett outsinligt ämne.

Artskyddsförordningen är orimlig

2017-12-15

Dränerade torvmarker läcker stora mängder koldioxid och torven är under oxidation. Att ta bort torven och ersätta fossila bränslen är en klimatnyttig åtgärd. Men för att för att få ett tillstånd till utvinning av till exempel torv krävs en miljörättslig prövning enligt miljöbalken.

Regeringen genomför sista delen av det klimatpolitiska ramverket
– inrättar Klimatpolitiska rådet

2017-12-11

Regeringen inrättar den nya myndigheten Klimatpolitiska rådet, som startar den 1 januari 2018. Rådet är den sista pusselbiten i det klimatpolitiska ramverket och består av ledamöter med vetenskaplig expertkunskap.

IPCC ska inte tycka

2017-12-07

Varje år ökar försäljningen av odlingstorv från Sverige. Idag säljer svenska torvproducenter mer odlingstorv än energitorv. Marknaden för strötorv är stabil. Energitorven som minskat i flera år verkar ha bottnat och vi kan nu se en viss ökning visar statistik från SCB. Kanske är det ett trendbrott.

Här finns allt du behöver veta om de internationella klimatförhandlingarna

2017-12-07

Det kan vara svårt att hänga med i den internationella klimatpolitiken och förstå vad som innebär med begreppet COP och vad Parisavtalet innebär. Den som vill sätta sig in i klimatfrågan och vad som sker i EU och i världen kan gå in på den gröna och liberala tankesmedjan Fores hemsida och blogg på www.klimatforhandling.se

Här finns uppdaterad information och nyheter om allt som har med klimatet att göra. På hemsidan publiceras både senaste nytt från de aktuella förhandlingarna, förklaringar till begrepp, historik och information om vem-är-vem. Vet du exempelvis till Patricia Espinosa från Mexiko? Hon är sedan 2016 chef för UNFCCC. Hon är den FN-tjänsteman som har i uppgift att hålla samman de internationella klimatförhandlingarna.

Klicka på länkarna för att komma direkt till:

Förklaringar till Kyotoprotokollet och Parisavtalet >>

Varför klimatförhandlingarna kallas COP >>

Vem är vem i klimatförhandlingarna >>

Fores blogg med det senaste om internationell klimatpolitik >>

Framtidens klimat finns i Norrköping

2017-12-06

I Norrköping finns Sveriges största samlade grupp för klimatmodellering och forskning om framtida klimat. SMHIs Rossby Centre fyller i år 20 år. Just nu förbereds de första klimatberäkningarna som ska ligga till grund för nästa klimatrapport från FNs klimatpanel IPCC, som har

Energimyndighetens satsar på biokraft

2017-12-05

Energimyndigheten satsar 87 miljoner kronor på ett nytt forsknings- och innovationsprogram, ”Biokraft – termisk omvandling av biobränslen och avfall till el och värme”. Den första utlysningen öppnar inom kort och omfattar forskning och innovation för exempelvis ökad bränsleflexibilitet, driftflexibilitet och minimal miljöpåverkan, men även studier om hur kraftvärmen kan bidra till ett helt förnybart elsystem.

Inom programmet som pågår till 2021 ingår även koncept för kombinerade processer, där el- och värme produceras tillsammans med biodrivmedel eller andra biobaserade produkter.

   – Genom att studera biokraftens roll i energisystemet, samverkan mellan komponenter i en anläggning samt samspelet mellan en anläggning och dess omgivning hoppas vi kunna öka förutsättningarna för ett långsiktigt hållbart energisystem, säger Åsa Forsum, tf. enhetschef vid Energimyndigheten till webbportalen www.recyclingnet.se.

Läs mer om  satsningen på Energimyndighetens hemsida >>

envarmarevaerld.jpgNy bok om klimatets förändringar

2017-12-05

”En varmare värld” är titeln på en uppdaterad och utökad version av boken som nyligen givits ut av Naturvårdsverket. Författaren Claes Bernes sammanfattar här dagens kunskap om växthuseffekten och klimatförändringarna, dess orsaker och följder för samhälle och miljö. Vad händer med klimatet i Sverige och världen de kommande 100 åren, och bortom det? Vilka möjligheter har vi att hejda skadeverkningarna? ”En varmare värld” finns att ladda ned eller köpa via Naturvårdsverkets hemsida.

Naturvårdsverkets nya rapport visar klimatstatistik för Sverige

2017-12-04

Naturvårdsverkets rapport Fördjupad analys av svensk klimatstatistik 2017 redovisar utvecklingen av klimatpåverkande utsläpp från 1990 till 2016. Det är en omfattande analys av de faktorer som förklarar utvecklingen och referensscenarier för utvecklingen fram till 2035.

Torvmossen trumfar klimatet

2017-12-01

Det är rubriken på en nyhet från tidningen Forskning & Framsteg. Torvmossar är oväntat bra på att möta klimatförändringar, enligt en ny studie med svenska deltagare, skriver tidningen i en artikel. En glädjande nyhet nyhet som stärker Svensk Torvs klimatarbete och den forskning som sker vid TorvForsk som resulterat i en forskningsrapport.

Artikeln i Forskning & Framsteg >> 

Artikeln om rapporten i Nature communication >> 

Läs rapporten i sin helhet >>  

TorvForsks klimatrapport >> 

Populärvetenskaplig sammanfattning av TorvForsks rapport >>

Snabb pyrolys av torv

2017-11-30

TorvForsk har gett ut en ny rapport som undersöker torvens pyrolysegenskaper. Torv från Saltmyran i Arvidsjaur har utvärderats både experimentellt och teoretiskt.

Nyhetsbrev från International Peatland Society (IPS)

2017-11-29

​Peatland Snippets är ett nyhetsbrev från International Peatland Society (IPS), en internationell organisation som arbetar för att främja en ansvarsfull förvaltning och klok användning av torvmarker och torv.

Digital utbildning gör arbetet säkrare

2017-11-06

Bränder och arbetsplatsolyckor kostar både lidande och pengar. För att se till att samtliga medarbetare genomgått en säkerhetsutbildning innan de börjar arbeta på torvtäkten har Neova tagit fram en ny digital utbildning ”Säker täkt”.

IPS - International Peatlands Society

2017-11-02

IPS, International Peatland Society, är en organisation av företag och enskilda medlemmar ägnar sig åt ansvarsfull förvaltning och klok användning av torvmarker och torv.

Torvbruk är god miljövård

2017-10-30

- Vi anser att torv är ett långsamt förnybart biobränsle. Att helt ta bort torven ur energimixen kan knappast motiveras med god miljövård och det har marginell inverkan på klimatet, säger Gustav Melin, VD för Svebio, Svenska Bioenergiföreningen.

Hur kunde det bli så här?

2017-10-24

I Sverige tillväxer torven, volymsmässigt sett, på orörda torvmarker med ca 20 procent av vad alla skogar i Sverige producerar per år. På dränerade torvmarker i Sverige oxiderar samtidigt volymsmässigt ungefär lika mycket torv bort som Sveriges alla skogar tillväxer med per år. Det skriver Claes Rülcker i ledaren i senaste numret av Tidningen Svensk Torv.

Höstnumret av KSLA Nytt & Noterat

2017-10-17

KSLA, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, har kommit ut med ett nytt nummer. En av artiklarna handlar

om att lösa klimatproblem på ett hållbart sätt. ”Mer av allt i skogen – är det möjligt? ” är rubriken på en

annan artikel som beskriver ekosystemtjänster som konkurrerar.

Trädgårdskonferens i Linköping den 24 oktober 2017

2017-10-02

På konferensen, som öppnas av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, kommer forskare från SLU presenterar  spännande resultat från bland annat forskning om framtidens grönsaksdisk och om hur man gynnar nyttoinsekterna i frukt- och grönsaksodlingen.

Svensk Torvs skrivelse till Energimyndigheten om energieffektivisering

2017-09-30

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med branschföreningar ta fram sektorsstrategier för att nå målet 50 procentig energieffektivisering. Skriftliga synpunkter ska lämnas in senast 1 oktober. Svensk Torv är aktiv i arbetet och har formulerat en skrivelse om att en sektor borde vara energi och att torv bör ingå i denna sektor.

Läs mer om regeringsuppdraget till Energimyndigheten här >>

LULUCF - engagerar North Sweden i EU

2017-09-24

Svensk Torv är engagerad i LULUCF. Men det finns flera aktörer, en av dem är North Sweden, som är Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU.

Rätt att torv har elcertifikat

2017-09-16

Det finns fler aspekter på torv än klimatet som måste belysas, exempelvis dess betydelse för glesbygden och landets energisäkerhet. Det var något som framkom på seminariet som Svensk Torv anordnade i Almedalen med experter, riksdagsledamöter och Fores.

Snabba nyheter finns på Svensk Torvs Facebooksida

2017-08-25

Missa inte nyheterna på Svensk Torvs facebooksida. I flödet publiceras massor av nyheter som har med torv att göra.

Bärodling med torv – en framtidsbransch

2017-08-25

I senaste numret av Viola finns en artikel om att torvbaserad jord och odling i tunnlar har revolutionerat

bärodlingen. På Eriksgården i Skåne har jordgubbssäsongen förlängts från en till fem månader samtidigt

som kvaliteten förbättrats och arbetet med odlingen förenklats. Dessutom gör torven att det går åt

mycket mindre vatten.

Öppen torvtäkt med Neova och Södra

2017-08-08

Branschföreningen Svensk Torvs medlemsföretag Södra och Neova och arrangerade ett gemensamt öppet hus på torvtäkt. För första gången var det en efterbehandlad torvtäkt som visades.

Lyckat seminarium om torvbruk i Almedalen

2017-07-04

Se seminariet om torvbruk som Svensk Torv anordnade i Almedalen på vår facebooksida.

Rakt på sak om torv med riksdagsledamöter

2017-06-28

Inför vårt seminarium i Almedalen har vi ställt samma frågor till de två medverkande riksdagsledamöterna Ingemar Nilsson, Socialdemokraterna, och Rickard Nordin, Centerpartiet. Båda anser att torv ska finnas i elcertifikatssystemet.

Stor ökning av odlingstorv

2017-06-21

Torvskörden ökade under 2016. Det var främst odlingstorv som gick upp med 32 procent, men även

energitorven ökade från låga nivåer. Orsaken till denna uppgång är främst vädret sommaren 2016, som

var mer gynnsamt för torven, jämfört med sommaren före. Torvanvändningen i energisektorn ökade för

första gången sedan 2008. Det visar statistik från SCB.

Torv som pyrolysolja – ny rapport

2017-06-20

TorvForsk har gett ut en ny rapport som för första gången testat torvens egenskaper som biodrivmedel genom

pyrolys. Testet visar att det går att utvinna pyrolysolja ur torv med denna metod.

Markvetenskap på SLU bland de tio bästa i världen

2017-06-12

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) är bland tio i topp av drygt 26.000 lärosäten över hela världen i fyra ämnen, bland dem markvetenskap. Mats Olsson, professor emeritus vid just denna institution, har för forskningsstiftelsen TorvForsk gjort en banbrytande rapport som visar att det bästa ur klimatsynpunkt är att skörda torven från dikade mossmarker och sedan återplantera med skog.

Med denna lösning används torven på ett vettigt sätt i stället för att försvinna av sig själv i form av växthusgas samtidigt som skogens potential att binda koldioxid kan utnyttjas, konstaterar Mats Olsson i TorvForsks rapport.

Rankningen är gjord av Center for World University Rankings (CWUR), en av de största akademiska

rankarna av universitet i världen.

Skörda och planera skog – bäst för klimatet

2017-05-23

I en artikel i Jönköpings Posten beskrivs hur markägare ska göra för att bida in utsläppen från dränerade torvmarker. Det bästa ur klimatsynpunkt är att skörda torven från dikade mossmarker och sedan återplantera med skog framhåller Mats Olsson professor emeritus i markvetenskap på SLU.

   – Då använder man torven på ett vettigt sätt och utnyttjar skogens potential att binda koldioxid.

Rita Larsson, ansvarig för tillstånd på Neova AB frågar sig om Johan Rova från Länsstyrelsen, som föreslagit återvätning av all dränerad torvmark i en tidigare artikel, är medveten om hur naturmiljön i Jönköpings län skulle se ut om all dränerad mossmark, 46 000 hektar, skulle läggas igen och täckas med vatten. Hon menar att det är en bra metod att elda med torv på landets värmeverk.

   – Men torv kräver utsläppsrätter, vilket har gjort det mycket svårt att använda. I dag använder man svavelgranulat på värmeverken istället, som till största delen görs av oljebaserade produkter, och frågan är hur miljövänligt det är istället för lokalproducerad torv?, säger Rita Larsson.

Svebios blogg

De europeiska akademierna ger återigen ut en ovetenskaplig rapport

2017-05-17

EASAC, som är ett samarbetsorgan för 29 europeiska vetenskapsakademier, har gett ut

en rapport där de påstår att biobränslen inte självklart är förnybara, skriver Kjell Andersson i

Svebios blogg och undrar vad den svenska medlemmen i EASAC, Kungl. Vetenskapsakademien,

säger om detta.

Ny doktorsavhandling

Stor variation av utsläpp av växthusgaser från dränerade torvmarker

2017-05-02

Lisbet Norberg har i en ny doktorsavhandling från SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, mätt

växthusgasutsläpp från dränerade torvmarker och kolrika jordar. Hon visar i sin forskning att utsläppen

av växthusgaser varierar mycket mellan de dränerade torvmarkerna. Redan vid en dräneringsnivå på 50

cm var koldioxidproduktionen maximerad, en fortsatt dränering på 75 till 100 centimeters djup ledde

inte till högre koldioxidavgångar.

   - Slutsatserna från avhandlingen är viktiga att ta med i beräkningen när skötselplaner för torvjordar görs

framöver. I framtiden behöver vi mer forskning kring de här frågorna för att för att ha en bättre chans att

förutspå de dränerade torvmarkernas utsläpp av växthusgaser, säger Lisbet Norberg i ett

pressmeddelande från SLU.

Bedömning av hydrologisk påverkan vid ansökan om torvtäkt

2017-04-28

Syftet med denna vägledning från SGU, Sveriges Geologiska Undersökning är att belysa ett antal

frågor som berör geologiska förhållanden  och som är av betydelse vid torvtäktverksamhet. Vägledningen utgör en del av SGUs stöd till såväl torvproducenter och handläggare på Länsstyrelser och vid Miljöprövningsdelegationer som konsulter som sammanställer ansökningar om torvtäkt.

Ladda ner vägledningen som pdf här >>

EU och Svenskt klimatarbete för torv - inte särskilt bra!

2017-04-27

Dränerade torvmarker för skogsbruk och jordbruk är en stor källa till växthusgasutsläpp. Det har flera olika studier visat. Forskare har gjort beräkningar som visar att dränerad torvmark troligen är Sveriges största enskilda källa till utsläpp av växthusgaser i atmosfären.

Fukttåliga torvbriketter - uppfinningen som kom av sig

2017-04-11

Idag utvecklar företag över hela världen fukttåliga biopellets med högt energivärde. Svensk

Torvförädling gjorde det redan 1954 i en unik pilotanläggning.

KSLA Nytt & Noterat - Varför blev det så olika?

2017-04-07

I årets första nummer av KSLA Nytt & Noterat beskrivs i en av artiklarna teknikutvecklingen för jordbruk, skog och trädgård och varför de ser så olika ut. Om de nu gör det, vilket diskuteras i artikeln.

Ny forskning visar: Brunt sjövatten kan bero på markanvändningen

2017-03-22

Limnologins superstar och Lunds och världens första professor på området, Einar Naumann, kan 82 år efter sin död ha bidragit till att lösa gåtan om varför sjöar blir bruna. Emma Kritzberg, universitetslektor vid Akvatisk ekologi i Lund, har med hjälp av Naumanns och hans lärjungars arbete från 1930-talet och framåt skapat data-serier som fyller en lucka på 50 år.

Inbjudan och program till IPS årsmöte

2017-03-22

Nu är programmet för IPS, International Peatlands Society, årsmöte i Aberdeen den 28 till 31 maj klart. Ju tidigare anmälan desto lägre pris. Ett begränsat antal hotellrum är reserverade så ska du åka, anmäl dig snarast.

Skogsägarens mål - ny tidskrift

2017-03-15

En ökad variation i skogen är bra – och vägen dit går via engagerade skogsägare som vet vad de vill. Det är huvudbudskapet i det arbete som KSLA:s skogsskötselkommitté presenterar i skriften "Skogsägarens mål En väg till ökad variation i skogen”. Kommittén har analyserat hur skogsägare sätter mål för sitt skogsbruk utifrån sina egna preferenser och framtidsbedömningar, men med beaktande av legala och biologiska begränsningar samt andra externa påverkansfaktorer. Ladda ner tidskriftensom PDF direkt här >>

Internationellt möte i Lund

2017-03-11

IPS, International Peatland Society, har haft sitt styrelsemöte den 1 till 3 mars i Lund på Scandic Star. Värd för mötet var Claes Rülcker, VD, Svensk Torv, och styrelseledamot i IPS.

Nyhetbrev från IPS

2017-03-11

Här kan du ladda ner IPS senaste nyhetsbrev, nr 2/2017 som pdf >>

eller läsa det direkt i din webbläsare >>

Nytt medlemsinfo

2017-03-10

Medlemsinfo för december har skickats ut till alla medlemmar. Det finns även att läsa på vår inloggningssida för medlemmar. Är ditt företag medlem hos oss och du inte har lösenordet går det bra att mejla till info@svensktorv.se så skickar vi det.

Almdalsseminarium

Torvbruk - hot eller möjlighet för klimatet?

2017-03-05

Svensk Torv anordnar ett seminarium om klimat i Almedalen 2017 med bland andra Mattias Goldman, Vd, Fores och Rickard Nordin, Centerpartiet, riksdagsledamot och energipolitisk talesperson. Klimatdebattörerna Robert Wedmo, agronom Mark och Miljörådgivning, och Rickard Axdorff, jägmästare, Naturbrukarna.

Årsmöte 2017

2017-02-25

Medlemmar i Branschföreningen Svensk Torv och TorvForsk inbjuds till årsmöte i Arlandastad från onsdag 19 april kl 9.00 till torsdag 20 april kl 14.30.

Samarabete med Viola

2017-02-17

Svensk Torv kommer att finnas med i Viola, trädgårdsnäringens ledande branschtidning.

Välkommen på IPS årsmöte 2017

2017-02-14

IPS årsmöte 2017, inklusive en workshop och seminarium om ”Ansvarsfull hantering av dränerad torvmarker", kommer att hållas i Aberdeen, Skottland, Storbritannien under 28-31 maj. På årsmötet kommer det anordnas vetenskapliga sessioner, en särskild galamiddag och fem spännande utflykter samt bli många tillfällen till informella möten.

Growing Media Europe – ny organisation för substratproducenter

2017-02-13

Den tidigare organisationen EPAGMA (European Peat and Growing Media Association) har ersatts med två nya verksamheter som samordnar europeiska intressen inom torvbranschen.

Trädgårdsboken om jord

2017-02-12

"Trädgårdsboken om jord”, utgiven av Langenskiölds förlag berättar allt om jord. Och i jorden ingår torv. Författare till boken är bland andra bröderna Alf och Magnus Nobel som äger och driver Röunda Produkter, medlem i Svensk Torv.

Ny doktorsavhandling visar att återvätning på avslutad torvtäkt är bra för klimatet

2017-02-08

Det är inte så ofta någon i Sverige disputerar på torv. Men nu har Sabine Jordan gjort det vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, i Uppsala. Hon har studerat växthusgasutsläppen vid två efterbehandlade torvmarker och visar i sin doktorsavhandling att det är bra att återväta dränerad torvmark ur ett klimatperspektiv.

Svensk Torv på Facebook

2017-01-29

Nu finns Svensk Torv på Facebook med nyheter, bilder och information. Vi hoppas att alla torvintresserade vill gilla sidan och välkomnar tips om hur den kan bli ännu bättre.

Dela och hjälp oss att få många följare. i år är det viktigare än någonsin med tanke på Naturvårdsverkets rapport, Miljömålsberedningens slutrapport och Kontrollstation 2017.

Avhandling om restaurering av torvtäkter

2017-01-16

Markku Koskinen har disputerat med en avhandling vid Department of Forest Sciences Faculty of Agriculture and Forestry, Helsingfors universitet. Titeln är: Impacts of restoration of forestry-drained peatlands on

nutrient and organic carbon exports and methane dynamics

Svensk artikel om dränerad torvmark
uppmärksammas i internationella forskarvärlden

2017-01-15

En svensk vetenskaplig artikel i den välrenommerade tidskriften (US) Wetlands Ecology and Management publicerades nyligen. Den har redan efterfrågats från Bayern och Bavarian Alps.

Den är refereegranskad och finns tillgänglig i open access, vilket innebär att den är fri att läsa digitalt.

Årsmöte 19-20 april i Arlandastad

2017-01-12

Medlemmar i Branschföreningen Svensk Torv och TorvForsk inbjuds till årsmöte i Arlandastad från onsdag 19 april kl 9.00 till torsdag 20 april kl 14.30.

Nytt nummer av Petlands International

2017-01-12

IPS globala medlemstidning, Peatlands International nr 2/2016  finns nu att att ladda ner.

Hämta den direkt som PDF här >>

Ensidigt negativ rapport hotar hela torvbranschen

2017-01-11

Naturvårdsverkets rapport, som föreslår att både torvutvinning och torvanvändning i Sverige ska läggas ned, har skakat om hela torvbranschen.

- Skulle förslagen i Naturvårdsverkets rapport beslutas kommer branschen inte att överleva, säger Claes Rülcker, vd, Branschföreningen Svensk Torv.

Stiftelsen Svensk Torvforskning | Swedish Peat Producers Association

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation