Start Om TorvForsk Fakta Nyhetsarkiv Projekt Rapporter & dokument Stipendium Kontakt

 

 

IPS-new-logo-full-colour.jpg

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peatsociety.

 

TorvForsk stöder forskning och utveckling med koppling till torv, torvmarker och torvanvändning.

Med vårt stipendium vill vi främja forskning, kunskapsutbyte och kommunikation av vetenskaplig, teknisk, social samt samhällelig karraktär inom området torv- och torvmarker.

Svensk-torv-RGB.jpg

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.

   

Branschföreningen Svensk Torv på Almedalen 2017

Torvbruk - hot eller möjlighet för klimatet?

Välkommen på ett seminarium och paneldebatt om torvens klimatpåverkan

Tid: 4/7 2017, kl 10:00 - 11:00

Plats: Högskolan Gotland, Cramérgatan 6, Sal e31

Branschföreningen Svensk Torv är en samarbetsorganisation för torvproducenter av torv till odling, energi och djurhållning samt användare av torv för energiändamål. Syftet är att informera om torv och verka för att torv och torvmark förvaltas på ett hållbart sätt samt företräda torvbranschen i kontakter med regering och riksdag och olika myndigheter och organisationer.

Beskrivning av samhällsfrågan

Vad betyder torvbruket för klimatet i Sverige? Är det möjligt att bevara både djur och natur, samtidigt som vi har ett ansvarsfullt torvbruk? Samtal mellan forskare, debattörer och ledande politiker.

Utökad beskrivning av samhällsfrågan

Branschföreningen Svensk Torv bjuder in till seminarium om framtidens torvbruk. Som ingångsvärde för debatten är en av SvD´s mest klickade debattartiklar förra året ”Just nu dödar regeringen en hel bransch” av klimatdebattörerna Robert Wedmo, agronom och Rickard Axdorff, jägmästare. I den avslutande paneldebatten deltar sedan Mattias Goldmann, Fores, Claes Rülcker, Svensk Torv, Ingemar Nilsson (S) och Rickard Nordin (C).

Medverkande:

• Mattias Goldmann, VD (moderator), Fores

• Claes Rülcker, VD, Svensk Torv

• Robert Wedmo, Agronom, Mark- och Miljörådgivning

• Rickard Axdorff, Jägmästare, Föreningen Naturbrukarna

• Rickard Nordin, Energipolitisk talesperson, Centerpartiet

• Ingemar Nilsson, Energipolitisk talesperson, Socialdemokraterna

Kontaktpersoner:

Per-Erik Eriksson, Agaton Communications, 0730-20 75 50, pererik@agaton-sweden.se

Ingrid Kyllerstedt, Svensk Torv, ingrid.kyllerstedt@svensktorv.se

Tillgänglighet: Teleslinga finns, entré och lokal tillgänglig för rullstol, toalett tillgänglig för rullstol

Ladda ner inbjudan som pdf >>

  

             Stiftelsen Svensk Torvforskning | Swedish Peat Producers Association

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation