Start Om TorvForsk Fakta Nyhetsarkiv Projekt Rapporter & dokument Stipendium Kontakt

 

 

IPS-new-logo-full-colour.jpg

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peatsociety.

 

TorvForsk stöder forskning och utveckling med koppling till torv, torvmarker och torvanvändning.

Med vårt stipendium vill vi främja forskning, kunskapsutbyte och kommunikation av vetenskaplig, teknisk, social samt samhällelig karraktär inom området torv- och torvmarker.

Svensk-torv-RGB.jpg

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.

IPS årsmöte samlade världens torvforskare i Skottland

Varje år anordnar International Peatland Society, IPS, en årlig konferens om torv på olika platser i världen. I år ägde konventionen - Responsible Management of Peatlands - rum i Aberdeen i Skottland den 28 till 31 maj.

Drygt 150 deltagare från 18 länder strålade samman för att mötas, dela och diskutera den senaste forskningen med fokus på hur världens torvmarker ska förvaltas på bästa sätt.

Den senaste vetenskapliga forskningen, tekniska utvecklingen och studiebesök relaterade till jordbruk och skogsbruk på torvmark och torvproduktion presenterades under den fyra dagar långa konferensen. Även olika efterbehandlingsalternativ för torvmark efter användning diskuterades på mötet. Deltagarna fick också möjligheter att lyssna på de senaste forskningsrönen i fyra parallella workshops (Carbon Management & Monitoring, Forestry, Responsible Peat Production and Peatland Restoration and After Use) och träffas under trevliga former.

nr4-17_sid10_1.jpg

Torbjörn Claesson, VD Neova och

ordförande i Svensk Torv, och

Claes Rülcker, VD Svensk Torv, representerade en del av den svenska delegationen.

På konferensen bildades Nya IPS Commissioner och Expert groups.

Se hela listan på www.svensktorv.se

Text och foto: Sabine Jordan

Bilder nedan

Till vänlster: Workshopen där man kunde lära sig hur man tovar torvfiber och vanlig ull var mycket väl besökt. Kursledaren Papu Pirtola från Finland, till vänster, instruerar R.S. Clymo.

Till höger: Vitmossorna är tillbaka, kunde Olivia Bragg, Stephen Chapman och Lydia Cole konstatera på en av exkursionerna.

Underst: En exkursion gick till Dunnottar castle.

nr4-17_sid10_3.jpg   nr4-17_sid10_2.jpg

nr4-17_sid10_4.jpg

  

             Stiftelsen Svensk Torvforskning | Swedish Peat Producers Association

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation