Start Om TorvForsk Fakta Nyhetsarkiv Projekt Rapporter & dokument Stipendium Kontakt

 

 

IPS-new-logo-full-colour.jpg

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peatsociety.

 

TorvForsk stöder forskning och utveckling med koppling till torv, torvmarker och torvanvändning.

Med vårt stipendium vill vi främja forskning, kunskapsutbyte och kommunikation av vetenskaplig, teknisk, social samt samhällelig karraktär inom området torv- och torvmarker.

Svensk-torv-RGB.jpg

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.

Regeringen genomför sista delen av det klimatpolitiska ramverket – inrättar Klimatpolitiska rådet

Regeringen inrättar den nya myndigheten Klimatpolitiska rådet, som startar den 1 januari 2018. Rådet är den sista pusselbiten i det klimatpolitiska ramverket och består av ledamöter med vetenskaplig expertkunskap.

Klimatpolitiska rådet kommer att ledas av Ingrid Bonde.

Klimatpolitiska rådet har till uppgift att utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdag och regering har beslutat. Myndigheten leds av en nämnd med en ordförande, en vice ordförande och sex övriga ledamöter. Ett kansli för Klimatpolitiska rådet inrättas vid forskningsrådet Formas.

– Alla regeringars politik ska nu utvärderas inte bara utifrån hur den förhåller sig till ekonomins gränser utan också planetens. Det klimatpolitiska rådets ledamöter utgör tung akademisk expertis inom olika kunskapsfält och deras arbete kommer utgöra ett stort steg framåt för att öka måluppfyllelsen i klimatpolitiken, säger klimatminister Isabella Lövin.

Ingrid-Bonde_Johan-Kuylenstierna_2.jpg

Johan Kuylenstierna och Ingrid Bonde

Foto: Ingrid Kyllerstedt

Ledamöter i Klimatpolitiska rådet:

Ingrid Bonde, ordförande, civilekonom

Johan Kuylenstierna, vice ordförande, vd Stockholm Environment Institute och adjungerad professor i naturgeografi vid Stockholms universitet

Tomas Kåberger, ledamot, professor i fysisk resursteori vid Chalmers tekniska högskola

Åsa Löfgren, ledamot, docent och universitetslektor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet

Sverker Sörlin, ledamot, professor i miljöhistoria vid KTH

Markku Rummukainen, ledamot, professor i klimatologi vid Lunds universitet och huvudsekreterare vid Formas

Karin Bäckstrand, ledamot, professor i statskunskap vid Stockholms universitet

Katarina Eckerberg, ledamot, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet

Läs mer här >>

Kortfakta: Det klimatpolitiska ramverket

Riksdagen fattade under 2017 beslut om ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Ramverket baseras på överenskommelsen inom den parlamentariska Miljömålsberedningen och består av nya klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd.

  

             Stiftelsen Svensk Torvforskning | Swedish Peat Producers Association

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation