Start Om TorvForsk Fakta Nyhetsarkiv Projekt Rapporter & dokument Stipendium Kontakt

 

 

IPS-new-logo-full-colour.jpg

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peatsociety.

 

TorvForsk stöder forskning och utveckling med koppling till torv, torvmarker och torvanvändning.

Med vårt stipendium vill vi främja forskning, kunskapsutbyte och kommunikation av vetenskaplig, teknisk, social samt samhällelig karraktär inom området torv- och torvmarker.

Svensk-torv-RGB.jpg

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.

LULUCF - engagerar North Sweden i EU

Svensk Torv är engagerad i LULUCF. Men det finns flera aktörer, en av dem är North Sweden, som är Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU.

Europaparlamentet har i förra veckan antagit sin position för hur skogen skall beräknas i

förhållande till medlemsländernas utsläpp av växthusgaser, dvs den så kallade LULUCF-

lagstiftningen. North Sweden har arbetat aktivt med frågan tillsammans med Europaforum Norra

Sverige. Kärnan i diskussionen handlar främst om användning av skogens möjligheter att lagra

koldioxid för att sänka EU:s koldioxidutsläpp. Att främja ett aktivt skogsbruk och stimulera

virkesuttag ur skogen är ett sätt bidra till utfasning av fossil energi och därmed minskade utsläpp

av växthusgaser. Denna linje har stöd främst av EU:s skogrikaste länder.

Nästa steg

Nu är det Ministerrådet som ska bestämma sin ståndpunkt i ärendet. Ministerrådets

ordförandeland Estland strävar att hitta en kompromiss i förhandlingarna innan slutet på deras

ordförandeperiod som är ända till slutet av 2017. Europaparlamentet hänvisade ärendet till

miljöutskottet och när Ministerrådet bestämt sin ståndpunkt kan Ministerrådet,

Europaparlamentet och EU-kommissionen inleda förhandlingar om rättsakten. North Sweden

kommer att fortsätta att följa frågorna.

Läs North Swedens nyhet om förslaget och LULUCF här >>

Läs North Swedens nyhetsbrev här >>

north.jpg

  

             Stiftelsen Svensk Torvforskning | Swedish Peat Producers Association

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation