Start Om TorvForsk Fakta Nyhetsarkiv Projekt Rapporter & dokument Stipendium Kontakt

 

 

IPS-new-logo-full-colour.jpg

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peatsociety.

 

TorvForsk stöder forskning och utveckling med koppling till torv, torvmarker och torvanvändning.

Med vårt stipendium vill vi främja forskning, kunskapsutbyte och kommunikation av vetenskaplig, teknisk, social samt samhällelig karraktär inom området torv- och torvmarker.

Svensk-torv-RGB.jpg

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.

Ny ekoförordning – med övergångsregler

EU-kommissionen, EU-parlamentet och ordförandeskapet har kommit överens om en ny förordning om ekologisk produktion efter över tre års långa förhandlingar.

IMG_2367_rev.jpgEkoförordningen kommer att träda i kraft den 1 juli 2020. Förordningen innehåller, för Sverige viktiga, övergångsregler på 10-15 år för användningen av växthus med avgränsade bäddar. Utan dessa övergångsregler hade ett totalförbud med omedelbar verkan varit ett faktum.

- Sverige har jobbat hårt med den här frågan i flera år och flera av de för oss viktiga produktionsundantagen finns kvar. Undantagen är nödvändiga för att svenska lantbrukare ska kunna fortsätta bedriva ekologiskt jordbruk, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Under tiden som övergångsreglerna för odling i avgränsade bäddar finns, ska kommissionen ska ta fram en rapport som kan åtföljas av lagförslag.

Text: Ingrid Kyllerstedt

Foto: Eriksgården, Jordgubbarna på bilden odlas i torv i avgränsade bäddar.

  

             Stiftelsen Svensk Torvforskning | Swedish Peat Producers Association

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation