Start Om TorvForsk Fakta Nyhetsarkiv Projekt Rapporter & dokument Stipendium Kontakt

 

 

IPS-new-logo-full-colour.jpg

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peatsociety.

 

TorvForsk stöder forskning och utveckling med koppling till torv, torvmarker och torvanvändning.

Med vårt stipendium vill vi främja forskning, kunskapsutbyte och kommunikation av vetenskaplig, teknisk, social samt samhällelig karraktär inom området torv- och torvmarker.

Svensk-torv-RGB.jpg

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.

Öppen torvtäkt med Neova och Södra

För första gången samarbetade de två medlemsföretagen Södra och Neova och arrangerade ett gemensamt öppet hus på torvtäkt den 13 juni. Det var även första gången som en efterbehandlad torvtäkt visades, tidigare år har bara torvtäkter som brukas visats för allmänheten.

Årets Öppen torvtäkt ägde rum på Spjutaretorps mosse som ligger en kilometer väst om Vislanda

i Kronobergs län. Spjutaretorps mosse efterbehandlades klart under 2007 och i samband med efterbehandlingen planterades bland annat gran, svartgran och lärkträd. Den mark som tidigare var impediment och dränerad torvmark och läckte ut växthusgaser har nu förvandlats till en kolsänka och har träden vuxit i mellan 10 till 20 år.

- Den efterarbetade torvtäkten har nu istället blivit värdefull areal för markägaren samtidigt som

emissionerna av växthusgaser upphört, säger Rita Larsson, projektledare för nya täkter på Neova

och en av dem som visade täkten för besökarna.

spjutaretorp1.jpg

Efterbehandlad yta där träden har vuxit i cirka 20 år.

spjutaretorp2.jpg

Efterbehandlad yta där lövträd har självetablerat.

Tillväxttiden vid tillfället är ca. 10 år.

spjutaretorp4.jpg

Alla besökare gick en rundtur på den efterbehandlade täkten

och bjöds även på fika.

spjutaretorp3.jpg

Bredvid den producerade och efterbehandlade ytan ligger torvmark som är dränerad. Det är en tydlig skillnad mellan den efterbehandlade ytan där träd och växtlighet frodas och den dränerade där träden har svårt att växa till.

  

             Stiftelsen Svensk Torvforskning | Swedish Peat Producers Association

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation