Start Om TorvForsk Fakta Nyhetsarkiv Projekt Rapporter & dokument Stipendium Kontakt

Stiftelsen Svensk Torvforskning

TorvForsks mål är att öka kunskapen om torv och torvmarker och att initiera, planera, genomföra och utvärdera forskning och utvecklingsinsater av betydelse för användning och bevarande av torvmarker.

TorvForsk – Stiftelsen Svensk Torvforskning är en allmännyttig forskningsstiftelse som bildades 1983 av representanter för torvnäringen.

More information in english!

 

IPS-new-logo-full-colour.jpg

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peat Society.

    

Svensk-torv-RGB.jpg

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.

 

Tidningen Svensk Torv nr 2/2012

På Svensk Torvs hemsida kan du ladda ner och läsa senaste och tidigare nummer av vår tidning Svensk Torv.

   

Rapport-nr-19-Pyrolys_170608-1.jpgSvensk Torv har en redaktionell sida i tidningen Viola där vi bevakar torvens betydelse inom odlingssektorn.

    

FB-f-Logo__blue_50.png

Vi finns även på Facebook med nyheter, bilder och information.

   

Rapport-nr-19-Pyrolys_170608-1.jpgLadda ner 
klimatrapporten: 

Emissioner av växthusgaser från brukad torvmark i areella näringar.

  

   

Rapport-nr-19-Pyrolys_170608-1.jpgLadda ner populär-vetenskaplig sammanfattning av klimatrapporten.

  

   

folder-A5_170627_klar-1.jpg

Ladda ner vår  lilla informationsfolder om Branschföreningen Svensk Torv och torvens olika användningsområden samt efterbehandlade torvtäkter.

      

  
Företaget / Namn
Telefon*
 

Torv på Framtidens fjärrvärme

2018-02-13

Konferensen Framtidens Fjärrvärme arrangeras den 21- 22 februari i Stockholm. Andra dagen är torv i fokus. Då ska "Klimatpåverkan från dränerad torv – ny kvantitativ systemstudie av dränerad torv som bränsle” presenteras av Fredrik Borg Dunge, marknadschef, Neova, som också är moderator på hela konferensen.

Energi en av sektorerna som valts ut bland de energi- och klimatpolitiska målen

2018-01-31

Sedan augusti 2017 har Energimyndigheten, tillsammans med representanter från näringsliv och berörda myndigheter, arbetat med den första fasen i uppdraget ”Sektorsstrategier för energieffektivisering”. Svensk Torv har medverkat i inledningsfasen med att delta i förmötet och skriftliga synpunkter.

Nu är det fastställt vilken indelning av sektorer som kommer ligga till grund för arbetet. Flexibelt och robust energisystem och fossilfria transporter är de två sektorer som berör torvbranschen.

– Målet med sektorsstrategierna är att de ska bidra till att uppfylla de nationella energi- och klimatpolitiska målen. Vår vision är också att sätta Sverige på kartan som världsbäst på energieffektivisering, säger Anette Persson som är enhetschef på Energimyndigheten.

Det finns möjlighet att påverka arbetet inom sektorerna genom att anmäla intresse till Energimyndigheten.

IPS Nyhetsbrev

2018-01-29

IPS ( International Peatland Society) Snippet är ett nyhetsbrev som ges ut till medlemmar och övriga torvintresserade.

Stamved och stubbar i EU:s Förnybartdirektiv

2018-01-18

- Vi kan fortfarande påverka för att utnyttja bioenergins potential optimalt i Europa. Det säger

Gustav Melin, vd i Svebio, i en kommentar till omröstningen i EU-parlamentet på tisdagen om ett

nytt Förnybartdirektiv.

Parlamentets majoritet avvisade förslag om att begränsa vissa sortiment av biomassa, som

stamved och stubbar. Majoriteten ställde sig också bakom ett system med riskvärdering när det

gäller hållbarhetsvillkor för fasta biobränslen från skogen. När det gäller biodrivmedel från

åkermark intar EU-parlamentet en mer negativ hållning, skriver Svebio i ett pressmeddelande.

Konferens om klimatvänligt jordbruk på organogena jordar

2018-01-11

Det finns ett stort intresse bland världens forskare att diskutera hur torvjordar kan odlas samtidigt som växthusgasutsläppen minskas.

IPS årsmöte samlade världens torvforskare i Skottland

2018-01-10

Varje år anordnar International Peatland Society, IPS, en årlig konferens om torv på olika platser i världen. I år ägde konventionen - Responsible Management of Peatlands - rum i Aberdeen i Skottland den 28 till 31 maj.

Stipendium att söka för unga forskare och torvarbetare

2018-01-08

IPS utlyser ett stipendium för unga torvforskare och torvarbetare, i vid bemärkelse. Dessa kan ansöka om bidrag från Allan Robertson Grants 2018 senast den 31 januari.

Det finns åtta bidrag på 500 Euro vardera tillgängliga.

Strötorv ger djuren bättre miljö

2018-01-08

Torv till djuren innebär många fördelar, allt från renare luft och djur till enklare hantering. Ytterligare en fördel är att torven kan återanvändas som gödsel till gårdens åkrar vilket förbättrat skördarna. Det berättar bröderna Magnus och Per Johansson som har mjölk- och köttgården Skrämsta.

Nytt projekt om torvproduktion och markanvändning

2017-12-18

SLU inbjuder torvproducenter att delta i en ny forskningsstudie om torvproduktion och markanvändning.

Skogen – tema på Höstmötet i Örnsköldsvik

2017-12-17

Höstmötet i Örnsköldsvik hade skogen som tema. Deltagarna fick se exempel på vad som kan utvecklas av skogen såsom fiskmat och kläder och veta mer om klimatbokslut för energitorv. De 30 deltagarna fick också träffas och prata om torv - ett outsinligt ämne.

Artskyddsförordningen är orimlig

2017-12-15

Dränerade torvmarker läcker stora mängder koldioxid och torven är under oxidation. Att ta bort torven och ersätta fossila bränslen är en klimatnyttig åtgärd. Men för att för att få ett tillstånd till utvinning av till exempel torv krävs en miljörättslig prövning enligt miljöbalken.

Regeringen genomför sista delen av det klimatpolitiska ramverket
– inrättar Klimatpolitiska rådet

2017-12-11

Regeringen inrättar den nya myndigheten Klimatpolitiska rådet, som startar den 1 januari 2018. Rådet är den sista pusselbiten i det klimatpolitiska ramverket och består av ledamöter med vetenskaplig expertkunskap.

IPCC ska inte tycka

2017-12-07

Varje år ökar försäljningen av odlingstorv från Sverige. Idag säljer svenska torvproducenter mer odlingstorv än energitorv. Marknaden för strötorv är stabil. Energitorven som minskat i flera år verkar ha bottnat och vi kan nu se en viss ökning visar statistik från SCB. Kanske är det ett trendbrott.

Här finns allt du behöver veta om de internationella klimatförhandlingarna

2017-12-07

Det kan vara svårt att hänga med i den internationella klimatpolitiken och förstå vad som innebär med begreppet COP och vad Parisavtalet innebär. Den som vill sätta sig in i klimatfrågan och vad som sker i EU och i världen kan gå in på den gröna och liberala tankesmedjan Fores hemsida och blogg på www.klimatforhandling.se

Här finns uppdaterad information och nyheter om allt som har med klimatet att göra. På hemsidan publiceras både senaste nytt från de aktuella förhandlingarna, förklaringar till begrepp, historik och information om vem-är-vem. Vet du exempelvis till Patricia Espinosa från Mexiko? Hon är sedan 2016 chef för UNFCCC. Hon är den FN-tjänsteman som har i uppgift att hålla samman de internationella klimatförhandlingarna.

Klicka på länkarna för att komma direkt till:

Förklaringar till Kyotoprotokollet och Parisavtalet >>

Varför klimatförhandlingarna kallas COP >>

Vem är vem i klimatförhandlingarna >>

Fores blogg med det senaste om internationell klimatpolitik >>

Framtidens klimat finns i Norrköping

2017-12-06

I Norrköping finns Sveriges största samlade grupp för klimatmodellering och forskning om framtida klimat. SMHIs Rossby Centre fyller i år 20 år. Just nu förbereds de första klimatberäkningarna som ska ligga till grund för nästa klimatrapport från FNs klimatpanel IPCC, som har

Energimyndighetens satsar på biokraft

2017-12-05

Energimyndigheten satsar 87 miljoner kronor på ett nytt forsknings- och innovationsprogram, ”Biokraft – termisk omvandling av biobränslen och avfall till el och värme”. Den första utlysningen öppnar inom kort och omfattar forskning och innovation för exempelvis ökad bränsleflexibilitet, driftflexibilitet och minimal miljöpåverkan, men även studier om hur kraftvärmen kan bidra till ett helt förnybart elsystem.

Inom programmet som pågår till 2021 ingår även koncept för kombinerade processer, där el- och värme produceras tillsammans med biodrivmedel eller andra biobaserade produkter.

   – Genom att studera biokraftens roll i energisystemet, samverkan mellan komponenter i en anläggning samt samspelet mellan en anläggning och dess omgivning hoppas vi kunna öka förutsättningarna för ett långsiktigt hållbart energisystem, säger Åsa Forsum, tf. enhetschef vid Energimyndigheten till webbportalen www.recyclingnet.se.

Läs mer om  satsningen på Energimyndighetens hemsida >>

envarmarevaerld.jpgNy bok om klimatets förändringar

2017-12-05

”En varmare värld” är titeln på en uppdaterad och utökad version av boken som nyligen givits ut av Naturvårdsverket. Författaren Claes Bernes sammanfattar här dagens kunskap om växthuseffekten och klimatförändringarna, dess orsaker och följder för samhälle och miljö. Vad händer med klimatet i Sverige och världen de kommande 100 åren, och bortom det? Vilka möjligheter har vi att hejda skadeverkningarna? ”En varmare värld” finns att ladda ned eller köpa via Naturvårdsverkets hemsida.

Naturvårdsverkets nya rapport visar klimatstatistik för Sverige

2017-12-04

Naturvårdsverkets rapport Fördjupad analys av svensk klimatstatistik 2017 redovisar utvecklingen av klimatpåverkande utsläpp från 1990 till 2016. Det är en omfattande analys av de faktorer som förklarar utvecklingen och referensscenarier för utvecklingen fram till 2035.

Stiftelsen Svensk Torvforskning | Swedish Peat Producers Association

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation