Start Om TorvForsk Fakta Nyhetsarkiv Projekt Rapporter & dokument Stipendium Kontakt

 

 

IPS-new-logo-full-colour.jpg

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peatsociety.

 

TorvForsk stöder forskning och utveckling med koppling till torv, torvmarker och torvanvändning.

Med vårt stipendium vill vi främja forskning, kunskapsutbyte och kommunikation av vetenskaplig, teknisk, social samt samhällelig karraktär inom området torv- och torvmarker.

Svensk-torv-RGB.jpg

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.

Naturvårdsverkets nya rapport
visar klimatstatistik för Sverige

Naturvaardsverket978-91-620-6782-3-1.jpgNaturvårdsverkets rapport Fördjupad analys av svensk klimatstatistik 2017 redovisar utvecklingen av klimatpåverkande utsläpp från 1990 till 2016. Det är en omfattande analys av de faktorer som förklarar utvecklingen och referensscenarier för utvecklingen fram till 2035.

Naturvårdsverket ansvarar för den officiella statistiken för klimatpåverkande utsläpp samt för uppföljningen av det svenska klimatarbetet och av såväl nationella som internationella mål och åtaganden. I arbetet ingår även redovisning av den svenska konsumtionens klimatpåverkan och dess orsaker.

Den 1 januari 2018 träder Sveriges klimatlag i kraft .Den innebär bland annat nya och långsiktiga mål förde klimatpåverkande utsläppen. De utsläpp som inte omfattas av EU:s handelssystem för utsläppsrätter ska ha minskat med 63 procent 2030 jämfört med 1990 och med 75 procent 2040. 2030 ska dessutom utsläppen från inrikes transporter ha minskat med 70 procent. 2045 ska Sveriges totala utsläpp vara 85 procent lägre än 1990 års nivå för att därefter bli negativa.

Läs och ladda ned rapporten  på Naturvårdsverkets hemsida här >>

eller

  

             Stiftelsen Svensk Torvforskning | Swedish Peat Producers Association

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation