Start Om TorvForsk Fakta Nyhetsarkiv Projekt Rapporter & dokument Stipendium Kontakt

 

 

IPS-new-logo-full-colour.jpg

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peatsociety.

 

TorvForsk stöder forskning och utveckling med koppling till torv, torvmarker och torvanvändning.

Med vårt stipendium vill vi främja forskning, kunskapsutbyte och kommunikation av vetenskaplig, teknisk, social samt samhällelig karraktär inom området torv- och torvmarker.

Svensk-torv-RGB.jpg

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.

Snabb pyrolys av torv

TorvForsk har gett ut en ny rapport som undersöker torvens pyrolysegenskaper. Torv från Saltmyran i Arvidsjaur har utvärderats både experimentellt och teoretiskt.

Rapport-nr-19-Pyrolys_170608-1.jpgSyftet var att undersöka hur torv kan omvandlas till en pyrolysolja som kan fungera direkt som bränsle, alternativt uppgraderas till biodrivmedel och kemikalier. Projektrapporten

heter ” Utvärdering av pyrolysegenskaper hos torv från Saltmyran” och är skriven av Ann-Christine

Johansson, senior forskningsingenjör, vid RISE ETC.

   - Studien visar att utbytet av pyrolysolja blev lägre med torv än stamved fast resultaten är inte är helt jämförbara, säger Ann-Christine.

Det är första gången som torv används i pilotanläggningen (POC) i Piteå. Tidigare har exempelvis stamved, rörflen, salix, grot och bark testats. Torven som matades in var mer finmald än stamved, vilket gjorde att torvpulver drogs med och hamnade i den färdiga pyrolysoljan, vilket påverkar oljeanalyserna.

   - Vi har inte haft samma problem med de andra råvarorna. Därför hoppas vi kunna göra ett nytt försök då vi har torv som är i pelletsform, berättar Ann-Christine.

Bränsleegenskaper som är viktiga utifrån ett pyrolysperspektiv är flykthalt, elementarsammansättning och askhalt. Jämfört med stamved har torv lägre flykthalt, lägre syrehalt och högre askhalt.

   - Utifrån dessa parametrar förväntade vi att utbytet av pyrolysolja av torv skulle vara lägre jämfört med vid pyrolys av stamved. Eftersom syrehalten är lägre i torven kommer antagligen oljan även att innehålla en lägre halt syre. Det kan ha en positiv effekt på pyrolysoljans egenskaper, förklarar Ann-Christine.

Resultatet från experimentet visar att torven kan pyrolyseras med POC-tekniken och att under icke optimerade driftsförhållanden har cirka 22 viktprocent av torven konverterats till pyrolysolja. Den producerade pyrolysoljan innehöll dock en stor del torvpulver som blivit överburen genom hela systemet, som en följd av matningsproblematiken, vilket medfört svårigheter att utföra korrekta oljeanalyser.

   - Jämfört med pyrolys av stamved är det stor skillnad på produktutbytena vid det genomförda pyrolysförsöket med torv. Oljeandelen var betydligt lägre medan koksandelen var avsevärt högre vid torvförsöket, fortsätter Ann-Christine.

Skillnader i bränsleegenskaper kan påverkas av matningsproblemen för torven. Den använda anläggningen är optimerad utifrån stamved, och inte torv, vilket påverkar resultatet. I rapporten föreslås därför åtgärder för att komma tillrätta med problemet med bränslematningen och kunna utföra en mer rättvis experimentell utvärdering av torv.

Fakta:

Snabb pyrolys är en process där ett ämne upphettas till omkring 500 °C i en syrefri miljö, så att det sönderfaller utan att förbränning sker. Vid pyrolys bildas dels flyktiga ämnen i gasform som snabbt kondenseras till en olja och en icke kondenserbar gas och dels en återstod i fast form.

Projektrapport nr 19 ” Utvärdering av pyrolysegenskaper hos torv från Saltmyran”
kan laddas ner här >>

  

             Stiftelsen Svensk Torvforskning | Swedish Peat Producers Association

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation